Producenci
Czas realizacji zamówienia

Zamówienia i Dostawa

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia usług wykonywanych na zestawach pobraniowych mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą (dalej Usługobiorcy).
 3. Podstawowym warunkiem realizacji  zamówienia  jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności  lub wybór rodzaju płatności w przypadku zamówienia przesyłki za pobraniem oraz  przesłanie/dostarczenie z próbką materiału biologicznego wypełnionego i podpisanego zlecenia wykonania badania wraz z deklaracją świadomej zgody na wykonanie badania.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną "Formularz zamówienia testu" znajdującego się na stronach www.sklep.synevo.pl oraz dokonanie wyboru usługi badania znajdującego się w ofercie sklepu internetowego.
 5. Składający zamówienie Usługobiorca jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Formularza zamówienia testu".
 6. Usługobiorca wypełniając i zatwierdzając formularz „Formularz zamówienia testu” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza jego znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu wpłaty (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”), Usługobiorca otrzyma odpowiedź e-mailem potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.
 8. Usługodawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 9. Usługobiorca może anulować zamówienie e-mailem na adres kontakt@synevo.pl w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia zamówienia. Usługodawca dokona zwrotu zapłaty za zamówiony zestaw pobraniowy wraz usługą wykonania badania w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Usługobiorcę.
 10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy (za wyjątkiem wybrania opcji „płatność przy odbiorze”). Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych i oznacza czas potrzebny do skompletowania i wysłania zamówienia. Niezależnie od dni ustawowo uznanych za wolne sobotę należy traktować jako dzień wolny od pracy.
 11. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską jednak nie dłuższy niż 7 dni.
 12. Każda transakcja dokumentowana jest dołączaną do zamówienia fakturą VAT lub paragonem fiskalnym zgodnie z żądaniem Usługobiorcy.
 13. Płatność za zamówiony towar może nastąpić bezpośrednio przelewem na konto Usługobiorcy lub za pośrednictwem systemu „Przelewy24”. Dokonując płatności w systemie „Przelewy24” lub w opcji "za pobraniem". Usługobiorca obowiązany jest upewnić się, że jest na właściwej stronie internetowej.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi (badania) w następujących przypadkach:
 • dostarczony do laboratorium materiał biologiczny został pobrany niezgodnie z instrukcją testu (zbyt mała ilość materiału do badania, materiał skrwawiony) lub z przekroczeniem terminu , o którym mowa w punkcie 8 Informacji ogólnych.
 • w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę lub osobę działającą w jego imieniu materiał biologiczny został uszkodzony w transporcie lub przesyłce,
 • Usługobiorca dostarczy zbyt małą, niewystarczającą ilość materiału biologicznego do badania.
 1. Po stwierdzeniu, że badanie nie może być wykonane Usługodawca zawiadamia w ciągu 3 dni roboczych Usługobiorcę: pocztą elektroniczną lub telefonicznie jeśli kontakt taki był podany przez zamawiającego, o niemożności wykonania badania oraz jej przyczynach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl