Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Synevo Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Synevo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamieniecka 80/401 04-158 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000235526, NIP: 527-24-71-288, Regon: 140136840

 1. Inspektor Ochrony Danych

Synevo sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych z którym możesz kontaktować się:

 • drogą e-mail: iod@synevo.pl,
 • pisemnie na adres: Inspektor Danych Osobowych, Zamieniecka 80/401 04-158 Warszawa,

 

 1. Kategorie danych osobowe, które przetwarzamy:

Kategorie danych, które przetwarzamy wynikają z  obowiązujących nas przepisów prawa i wymagane są w celu wykonania badania diagnostycznego. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy również od rodzaju badania diagnostycznego. Nie każde badanie wiąże się z obowiązkiem gromadzenia wszystkich danych wymienionych poniżej:

Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, płeć, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, imiona rodziców, cel badania, informacje o stanie zdrowia, rozpoznanie jednostki chorobowej, podawane leki, wyniki aktualnych i poprzednich badań diagnostycznych, istotna dokumentacja medyczna.

Możemy również otrzymać Twój numer telefonu i adres e-mail, dane te nie są nam niezbędne do wykonania badań ale umożliwią nam kontakt z Tobą gdy będzie to konieczne.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ustawy
z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm. oraz z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245).

W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Synevo sp. z o.o  działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia  usług medycznych z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.  

 1. Profilowanie:

Synevo sp. z o.o. nie będzie stosowała wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 1. Dostęp do Twoich danych:

Poza Synevo sp. z o.o. dostęp do Twoich danych mają:

 • Podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie Synevo sp. z o.o.,
 • Podmioty, których uprawnienia wynikają z obowiązujących przepisów prawa,
 • Uprawnione organy Państwowe, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych osobowych.
 • Osoby, które zostały przez Ciebie upoważnione.
 1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych w Synevo Sp. z o.o.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa dotyczących dokumentacji medycznej. Po upływie tego czasu dokumentacja w formie papierowej zostanie zniszczona, a dane w formie elektronicznej zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane do państw trzecich wysyłamy wyłącznie na podstawie specjalnej zgody.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

Przysługują Ci następujące prawa wynikające z RODO:

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

Prawo do wycofania zgody,

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Prawo żądania usunięcia

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Jednak z uwagi na obowiązujące nas przepisy prawa nie wszystkie z żądań będziemy w stanie spełnić. W szczególności Synevo sp. z o.o. jako podmiot leczniczy jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z przepisów prawa (ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Każde żądanie zostanie przez nas rozpatrzone indywidualnie.

Jeśli masz zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, żebyśmy mogli to naprawić. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Podanie danych osobowych:

Korzystanie z usług Synevo sp. z o .o jest dobrowolne jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązania do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w związku z tym niepodanie danych osobowych uniemożliwia nam przyjęcie zlecenia na badania laboratoryjne.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl